Actievoorwaarden Winactie Zooparc Overloon / Nieuws

1. De winactie van Hay to You wordt georganiseerd door:

Hay to You - Sanders Fourage
Vaartje 45 a 
5712 BA Someren

2. De actie zal plaatsvinden van 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022.

3. Medewerkers van Sanders Fourage zijn uitgesloten van deelname aan deze winactie.  

4. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij/zij de toestemming hebben gekregen van zijn/haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.

5. De deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in deze actievoorwaarden vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.

6. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt automatisch plaats wanneer je een bestelling hebt geplaatst bij Hay to You.

7. Na 28 februari 2022 maakt Hay to You de eindwinnaar bekend. De trekking gebeurt willekeurig en op onpartijdige wijze.

8. Met een winnaar wordt binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk contact opgenomen via de contactgegevens die bij ons bekend zijn.

9. De prijs: drie maal een bezoek voor twee of drie personen aan Zooparc Overloon inclusief een bezoek aan de witte tijger met de verzorger. Deze prijs is niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.

10. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven. Hay to You behoudt zich het recht voor de spelregels tijdens de actie, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

11. Uitgezonderd de gevallen voorzien in deze actievoorwaarden, wordt er over deze actie geen schriftelijke, telefonische of andere correspondentie gevoerd, noch tijdens de actie, noch na de afsluiting ervan.

12. Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden verstrekt, kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden van Hay to You. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.

13. De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is. Hay to You is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot:

a. de door haar uitgekeerde prijzen;

b. het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;

c. het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

14. Druk- en zetfouten voorbehouden.

15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar info@haytoyou.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

 

Win Kaarten Zooparc Overloon 2.0 klein

In de webshop van Hay To You hebben we een tokensysteem dat de transportkosten en korting berekent.

  • Vanaf 200 tokens wordt je bestelling gratis thuisbezorgd.
  • Vanaf 500 tokens krijg je 5% korting.
  • Vanaf 1000 tokens krijg je 10% korting.

Hoe kom ik aan tokens?

Door je winkelmandje te vullen, vul je automatisch ook je 'token mandje'. Hoe meer je bestelt, hoe meer tokens je krijgt. Per product staat vermeld hoeveel tokens je voor dit product krijgt. Dit wordt vermenigvuldigd met het aantal van het betreffende product in je mandje 'et voila', dat zijn het aantal tokens in jouw mandje. Je kunt hierbij verschillende producten combineren om aan de gewenste aantallen te komen.

Waarom werken wij met een tokens?

Naast een topkwaliteit en een fantastische service heeft Hay To You nog twee belangrijke zaken nauw aan het hart liggen, namelijk:

  • een eerlijke prijs voor de klant;
  • een zo laag mogelijke ecologische footprint voor onze wereld.


Dit kunnen we bereiken door met een zo vol mogelijke vrachtwagen te rijden. Dus hoe meer 'volume' je per keer bestelt, des te minder vaak we bij je hoeven te leveren en hoe goedkoper en minder belastend voor het mileu we kunnen werken!
Win-win dus!

Doordat 'volume'de belangrijkste factor in het transport van ruwvoeders en bodembedekkers is, zijn het aantal tokens toegekend per product afgestemd op het volume van de verpakking. Hoe groter de baal, hoe meer tokens je krijgt voor dit product!

Een betere wereld

Los van jouw inzet om zo veel mogelijk per keer te bestellen heeft 'Hay to You' een geheel geautomatiseerde planning die elke keer de meest ideale route afweegt voor jouw bestelling. Zo kunnen wij, los van jouw inzet, elke bestelling weer zorgen dat deze met een zo klein mogelijke 'footprint' bezorgd wordt bij jouw dier(en)!